Rekonstrukcija grudi nakon masektomije

Što je rekonstrukcija grudi nakon masektomije?

Rekonstrukcija grudi nakon mastektomije kirurški je zahvat koji je mnogim ženama od velikog psihološkog značaja, zbog čega se na njega odlučuje velik broj žena koje su prošle operaciju raka dojke. Rekonstrukcija grudi može se izvršiti pomoću tkiva s leđa ili pomoću trbušnog mišića (autologna rekonstrukcija) te uz pomoć implantata.

I jedan i drugi zahvat imaju određenih prednosti, pa je tako operacija implantatima brža od operacije u kojoj se koristi tkivo s trbuha ili leđa, no iako je autologna rekonstrukcija zahtjevnija i napornija za pacijenta, vlastito tkivo daje nešto prirodniji osjećaj.

Kemoterapija, radioterapija i treća životna dob nisu prepreka za rekonstrukciju grudi nakon mastektomije, niti se njome povećava rizik od ponovne pojave bolesti.

Ovaj zahvat se, međutim, ne preporučuje osobama koje prekomjerno puše, imaju preveliku tjelesnu težinu, boluju od šećerne bolesti ili, pak, pate od bolesti krvožilnog sustava.

Priprema pacijenta

Prije zakazanog termina rekonstrukcije grudiju potrebno je obaviti dijagnostičke pretrage prema dogovoru s liječnikom s konzultacijskog pregleda, prilikom kojeg je potrebno spomenuti i lijekove koji se moguće kontinuirano koriste.

Na istom pregledu, u skladu sa svojim očekivanjima i procjeni liječnika, dogovorit će se i optimalni oblik rekonstrukcije grudi.

Zbog opasnosti od pojačanog krvarenja i pojave hematoma preporučuje se izbjegavanje lijekova koji utječu na koagulaciju krvi, a minimalno 10 dana prije same operacije preporučuje se i prestanak pušenja.

Prema dogovoru s liječnikom, nekoliko dana prije zahvata u Poliklinici Superiora obavit će se i anesteziološki pregled, budući da se zahvat odvija u općoj anesteziji.

Osam sati prije same operacije ne smije se konzumirati piće niti jelo.

Tijek zahvata

Tijek rekonstrukcije grudi nakon mastektomije ovisit će o vrsti rekonstrukcije za koju se pacijentica odluči. Kod rekonstrukcije uz pomoć tkiva s trbuha koristi se mišić iz donjeg dijela trbuha, koji se zatim bez vađenja preusmjerava u područje dojke i oblikuje u željeni oblik. Rez nastaje na trbuhu, a osim rekonstrukcije dojke rezultat ovakvog zahvata je i vitkiji trbuh.

U slučaju da se koristi tkivo s leđa postupak je sličan – mišić s leđa se bez vađenja seli u grudni koš, gdje se može oblikovati u dojku ili, pak, poslužiti kao “džep” za ugradnju implantata.

Obje vrste autologne rekonstrukcije traju dva do tri sata i zahtijevaju daljnje postupke.

Rekonstrukcija grudi uz pomoć implantata nešto je jednostavniji zahvat, no on uvelike ovisi o fizičkom stanju pacijentice. Naime, tkivo grudnog koša u pojedinim slučajevima može biti prečvrsto da bi se u njega mogli ugraditi implantati, što znači da će šest do osam tjedana uoči same operacije pacijentica jednom tjedno morati primati injekcije slane otopine. Uz pomoć takozvanih “balončića” polako će se stvoriti mjesto pogodno za umetanje silikonskog implantata. Injekcije mogu biti prilično neugodne, a sami implantati imaju rok trajanja od oko 10 godina, nakon čega će morati biti zamijenjeni.

Prednost implantata jest činjenica da na njihovom mjestu više nije moguća pojava novih tumora, zbog nedostatka prsnog tkiva.

Rekonstrukciji bradavice pristupa se u zadnjem aktu, u lokalnoj anesteziji, a ponekad je nužan i zahvat na drugoj dojci kako bi se postigla simetrija.

Stoga će finalni rezultati biti vidljivi tek nakon dužeg vremena i svih obavljenih zahvata.

Tijek oporavka i korisni savjeti

Pacijentica će u Poliklinici provesti dva dana pod stručnim nadzorom, nakon čega će biti nužno dolaziti na redovne kontrole i konzultacije kod liječnika. Pritom će biti dogovoreni i daljnji postupci, ukoliko se pokaže potreba za njima.

Za optimalne rezultate od odlučujuće je važnosti suradnja i otvoreni razgovor s liječnikom oko želja i očekivanja, kao i maksimalno pažljivo praćenje svih dobivenih uputa.

Uoči i nakon mastektomije i rekonstrukcije grudi od velike pomoći može biti i kontakt pacijentice s jednom od udruga ili centara koji pružaju moralnu i psihološku podršku ženama s rakom dojke. Kod donošenju odluke o zahvatu, kao i u postoperativnom periodu, iskustva drugih žena koje su prošle slično uvijek su od velike pomoći.