Što je mentoplastika?

Korekcija brade, stručno nazivana i mentoplastika je zahvat estetske kirurgije kojim se korigira kost brade. Postavljanje implatanata ili mijenjanje duljine kosti su načini kojima se oblik i duljina brade dovode na optimalnu razinu. Cilj zahvata je smanjivanje ili povećavanje brade.

Kombinacija s operacijom nosa
Korekcija brade je zajedno s operacijom nosa jedan od zahvata koji najviše poboljšava profil lica. Upravo je obavljanje korekcija na nosu zajedno s promjenama na bradi česta preporuka plastičnih kirurga. S obzirom da se oba zahvata smatraju rutinskim, pacijenti se odlučuju za mentoplastiku odmah nakon korekcije nosa. Tako se u kratkom roku postiže potpuna harmonija cjelokupnog područja lica.

Priprema pacijenta

Pripreme za operaciju se satoje od pretraga srca, pluća, nalaza urina i sličnih pregleda kojima se definira zdravstveno stanje pacijenta. Također je potreban i anesteziološki pregled. Anestezija može biti opća ili neuroleptička analgezija

Tijek zahvata

Korekcija brade traje između jednog i dva sata. Tri su metode kojima se ispravljaju nedostaci na području brade. Prva uključuje pomicanje kosti prema naprijed, čime se postiže pravilniji izgled i dojam ´odlučne brade´. Osim pomicanja kosti, nepravilnosti se mogu otkloniti postavljanjem implatanata. Kada je željeni rezultat redefinicija brade, koristi se metoda odstranjivanja viška masnog tkiva iz brade i vrata submentalnom liposukcijom. Njome se redefinira linija brade. Važno je naglasiti kako korekcija brade ne popravlja samo estetski dojam kako bi se podiglo samopouzdanje pacijenta, već se može poboljšati funkcionalnost čeljusti koja je ključna za kvalitetan zagriz i probavljanje hrane.

Tijek oporavka i korisni savjeti

Kratkotrajan oporavak je još jedna prednost kod ovog zahvata. U iznimnim slučajevima hospitalizacija može trajati jedan dan, dok u većini slučajeva pacijent nastavlja oporavak kod kuće. Zavoji na licu moraju stajati nekoliko dana, a potpunu aktivnost brade možete očekivati već za desetak dana. U tom periodu se ne preporuča izlaganje brade i vilice zahtjevnijim naporima.

Rezultati
Prvi željeni rezultati postaju vidljivi najranije za mjesec dana.

Do tada je moguća prisutnost blagog otoka ili osjećaj trnjenja, ali u pravilu oporavak prolazi bez većih komplikacija. Nakon operacije ožiljci nisu vidljivi.